Årsmøte 2017

Det nye styret med kommiteer for året 2017-2018

Formann:

Nestformann:

Kasserer:

Sekretær:

Bytteleder:

Styremedlem:

Varamedlem:

Ole-Fredrik Olsen

Finn Borchgrevink

Rolf Vindal

Stein Olav Klinestad

Øyvind Bøhn

Kjell Karlsen

Svein Hansen

Auksjonskommite:

Tom Randlev
Jan Fossnes
Øyvind Pettersen
Einar Skår

Fadderkommite:

Kjell Karlsen

Bibliotekar:  Arne Torp
Assistent:   Jan Fossnes

Valgkommite:

Frank Kristiansen
Tom Randers
Gunnar Johannessen