Høstauksjon 29 oktober

Vi i Sandefjord Filatelistklubb ønsker alle velkommen til en hyggelig høstauksjon med et lite, men variert utvalg av frimerker, postkort, FDC og vanlige brev, års sett, noen rotekasser med variert innhold mm.

Informasjon om hvor auksjonen er kan finnes under begivenheter

Dørene åpnes kl 17:30

 

AIle må registrere seg ved ankomst for å få by på objektene. Nummer utleveres av auksjonskomiteen sitt bord. Bordet vil bli merket i lokalet. Her sitter også auksjonskomiteen som har ansvaret denne kvelden. Auksjonslister vil ligge på dette bordet.

1. Alle bud er bindende og budene er i norske kroner. Det betales et salær på 10 % på alle objekter.
2. Bud kan leveres på mail til stein9232@gmail.com senest søndag 28/10 2018 kl. 20.00. Se budseddel under.
3. Skriftlige bud kan leveres ved å kontakte Stein O. Klinestad på tlf 47260178 senest søndag 28/10 2018 kl. 16.00. Vunnet bud hentes eller sendes i posten, + porto og ekspedisjonsgebyr. Se budseddel under.
4. Ved flere like skriftlige bud gjelder det først innkomne bud.
5. Ettersalg kan gjøres etter auksjonens slutt og til den pris som objektet står til + 10% salær.
6. Ingen får objektene før auksjonen er slutt, disse blir hentet av auksjonskomiteen, ikke av kjøper! Alt oppgjør foregår i nummer rekkefølge og kan ikke avvikes.

Oppgjør gjøres ved auksjonens slutt og i nummer rekkefølge fra 1 og oppover. Det kan betales kontant eller via vipps til tlf 47 26 01 78.

Budgivning dirigeres av auksjonarius etter følgene skala:

000,- – 100,-       høynes med kr 5,- 
101,- – 300,-        høynes med kr 10,- 
301,- – 500,-        høynes med kr 25,-
501,- – 1000,-      høynes med kr 50,-
1001,- og høyere høynes med kr 100,-

Har det kommet et skriftlig bud på 375,- hvor utropet er 250,-, starter auksjonen på 375,-

 

Last ned budseddel

Hele programmet og objektlisten kan lastes ned her