Velkommen til ny sesong 2020

Til medlemmene og andre som samler frimerker, postkort, brev eller har andre spesialområder, minner styret om at førstkommende Mandag 6 Januar er det igjen full aktivitet i klubben.

Les mer

50 Års Jubileum

Sandefjord Filatelistklubb

I forbindelse med Sandefjord Filatelisklubbs 50 Års Jubileum 3. Oktober,  ble foreningens mangeårige formann Ole-Fredrik Olsen hedret med Forbundsmedaljen. Den ble overrakt av Forbundspresident Frank Gilberg som var spesielt innbudt til jubileet. Det og ha Forbundet representert denne anledningen , kaster ekstra glans over kvelde. En stor takk til Frank Gilberg som tok seg tid … Les mer

Ny sesong

Da er det like før det braker løs med en ny frimerkesesong, med nye spennende auksjoner, hyggelige møter med frimerkeprat over en kopp kaffe, og for ikke og glemme utlodningen på hvert møte.

Les mer

Forbundsmedaljen tildelt Rolf Vindal

Sandefjord Filatelistklubb har tildelt Rolf Vindal Forbundsmedaljen for sitt arbeide som Formann og kasserer over en 10 års periode. Han har mye lengre fartstid enn det i klubben. Som bildet viser er det forbundets representant Henning Mathiassen som har den ære og overekke medaljen, til et særdeles pliktoppfyllende medlem av Sandefjord Filatelistklubb. Klubbens styre takker … Les mer