Møteliste

Sandefjord Filatelistklubb Møtested:

Ranviksenteret, Ranvikskogen 3, 3212 Sandefjord

Møtelokalet åpner kl. 18.00 og møtet begynner kl. 19.00

Formann er: Ole-Fredrik Olsen
Telefon: 95040602
e-post: indianaolsen@hotmail.com

Kasserer er: Rolf Vindal
Telefon: 33461383

MØTER HØSTEN 2018

20 August

03 September

17 September

01 Oktober

15 Oktober

29 Oktober

12 November

26 November

10 Desember 

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Høstauksjon, innlevering minimum 4 uker før auksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Juleavslutning på Hotel Atlantic

MØTER VÅREN 2019

07 Januar

21 Januar

04 Februar   

18 Februar  

04 Mars 

18 Mars 

01 April  

29 April  

13 Mai 

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Årsmøte

Byttemøte med kveldsauksjon

Sommeravsluttning

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Sommeravsluttning

Program på møtene vil bli annonsert, både på vår hjemmeside og i lokalavisa (Sandefjords Blad).

Vi ønsker alle frimerke interesserte hjertelig velkommen.