Honningbienes verden – et foredrag om biene symbolisert i frimerker og andre objekter

Mandag 30 april (Byttemøte med auksjon og foredrag) er klubben så heldige å oppleve foredrag fremført av vår egen formann Ole-Fredrik Olsen.

Temaet er honning-bienes verden og forteller om bienes opprinnelse samt hvordan biene lever og eksisterer i dag.

Samlingen inneholder objekter som frimerker, postkort, konvolutter, merkater og ettiketter. Alt med detaljer fra bienes liv.