50 Års Jubileum

I forbindelse med Sandefjord Filatelisklubbs 50 Års Jubileum 3. Oktober,  ble foreningens mangeårige formann Ole-Fredrik Olsen hedret med Forbundsmedaljen. Den ble overrakt av Forbundspresident Frank Gilberg som var spesielt innbudt til jubileet. Det og ha Forbundet representert denne anledningen , kaster ekstra glans over kvelde. En stor takk til Frank Gilberg som tok seg tid til dette.

Sandefjord Filatelistklubb
Sandefjord filatelistklubb