Godt nytt år!

Styret i klubben ønsker alle Et godt Nytt År. Vi håper det snart blir normale tider så vi igjen kan ha klubbmøter. Inntil det skjer så får vi nyte og nytte tiden i «Heimen». Ole-Fredrik Olsen (Formann)