Kjære samlervenner!

Vi må dessverre meddele at klubbmøter blir utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med informasjon så fort situasjonen normaliserer seg. Ta vare på hverdagen.
 
Hilsen styret.