ÅRSMØTE

Sandefjord Filatelistklubb har hatt årsmøte, og følgende styre ble valgt:

Ole-Fredrik Olsen        Formann
Svend Vidar Nilsen      Nestformann
Rolf Vindal                  Kasserer
Stein Olav Klinestad   Sekretær
Svein Hansen             Styremedlem
Reidar Bjerseth          Varamedlem

 

Året 2022 ble et bra år for foreningen, med godt besøkte møter. Vi holder fortsatt til på Ranviksenteret. Se møteliste.
Vi ønsker velkommen til alle, som går med tanker om og ta opp igjen en «gammel» hobby. Klubbkveldene rommer en fin og hyggelig atmosfære, over en kopp kaffe.

Klubbens neste møte er Mandag 17 April. God Påske!