Årsmøte

Sandefjord Filatelistklubb har avholdt årsmøte, og det nye styret er som følger:

Leder, Ole-Fredrik Olsen
Nestleder, Sven Vidar Nilsen
Kasserer, Rolf Vindal
Sekretær, Stein Olav Klinestad
Styremedlem, Svein Hansen
Varamedlem, Reidar Bjerkseth

Årsmøtet ble avholdt 19.2.24 på Ranviksenteret, og 24 medlemmer var tilstede.

Det ble tid til utloddning, og en meget bra Auksjon, og etter at alt det offisielle var ferdig var det kaffe og bløtkake. Ranviksenterets kjøkken hadde laget en gedigen kake som ble «Spist til siste smule».
Styret vil takke alle medlemmene for deltakelsen gjennom hele sesongen, og vi gleder oss til kommende sesong.

Vi vet det er mange som samler rundt om i byen vår, og vi har plass til flere. Ta kontakt med styret.

Ole-Fredrik Olsen, Leder.