Aktiviteter

Sandefjord Filatelistklubb
Møtested:

Ranviksenteret, Ranvikskogen 3, 3212 Sandefjord

Møtelokalet åpner kl. 18.00 og møtet begynner kl. 19.00

Formann er: Ole-Fredrik Olsen
Telefon: 95040602
e-post: indianaolsen@hotmail.com

Kasserer er: Rolf Vindal
Telefon: 33461383

Program på møtene vil bli annonsert, både på vår hjemmeside og i lokalavisa (Sandefjords Blad).

Vi ønsker alle frimerke interesserte hjertelig velkommen.