Kjære samlervenner!

Vi må dessverre meddele at klubbmøter blir utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med informasjon så fort situasjonen normaliserer seg. Ta vare på hverdagen.
 
Hilsen styret.


Les mer