Hefter 2009

Landstasjoner,- Hvalkokerier,- og Hvalbåter

Forsiden av heftet viser et oversiktsbilde av Leith Harbour. Eier var South Georgia Co. Ltd (Chr. Salvesen & Co.) UK. 1909/10 – 1911/12, fangst fra landstasjonen. 19/12 – 1915/16, fangst fra landstasjonen og flytende kokeri, Horatio. 1916/17 – 1917/18, fangst fra landstasjonen og flytende kokeri Neko. 1918/19 – 1931/32, fangst fra landstasjonen. 1933/34 – 1941/42, fangst fra landstasjonen. 1945/46 – 1960/61, fangst fra landstasjonen. 1963/64 – 1965/66, utleid til det Japanske selskapet, Nippon Suisa Kabushiki Kaisha.

Bildet på heftet viser beinkokeriet.


Sonja (I), hvalbåt bygd hos Hawthorne Shipbuilders, Leith, Scotland 1910. Hun var 94 fot lang, 19 fot bred og 11 fot dyp. Hun var eid av Chr. Salvesen & Co. Tønsberg. Hun var i Salvesens eie til 1924 da hun ble solgt til Hvalfanger A/S Afrika (Waalman & Bugge) Tønsberg og fikk navnet «Walvis».  I 1925 ble hun overtatt av Grønlands Styrelse, Danmark og fikk navnet«Sonja». I 1951 fikk hun navnet «Knølen». Samme år ble hun solgt til C. P. Jensen, og konvertert til lastebåt og fikk navnet «Lorence». Solgt på nytt til A/S Volund, Danmark i 1952 og fikk navnet «Bibe». I 1953 ble hun på nytt solgt i Danmark til S. A. G. Hansen, og fikk navnet «Hou». Hun ble solgt i 1962 til V. Rasmussen, Danmark og fikk navnet «Spica». Dette er det siste navnet vi vet om. Det var ennå to eiere, men navnet ble ikke skiftet. Hun endte opp i Nederland i 1978 som yacht og det er det siste vi vet. Litt av et liv for en dame.

Gatemotiv fra Leith Harbour.