Hefter 2011

Landstasjoner,- Hvalkokerier,- og Hvalbåter

Prince Olav Harbour, Syd Georgia, også kalt (prinsehavna) var oppkalt etter kronprins Olav. Den ble liggende på Sørvestsiden av Cook Bay, som ligger mellom Point Abrahamsen og Sheep Point. Hvalfangststasjonen ble etablert av det Sør-Afrikanske selskapet Southern Whaling & Sealing Co. i 1911. Området hvor Prince Olav Harbour ligger, ble i 1907 vurdert av A/S Tønsbergs Hvalfangeri, men de valgte i stedet Strømnesfjorden.

Eiere, 1911-1919, The Sourthern Whaling & Sealing Co. Ltd.
Eiere, 1919-1931, Lever bros (Unilever).

I 1934 ble stasjonen solgt til Chr. Salvesen & Co. I 1935 ble stasjonen tilbakeført til Britiske myndigheter.


Som bildet på det nederste heftet viser, så var det full aktivitet på stasjonen i 1920 årene.

Fra sykestua på Prince Olav Harbour i 1920 årene.


Spermhval på flenseplan på Prince Olav Harbour.