Hefter

Siden 1999 har klubben hvert år utgitt fire lokale hefter i samarbeid med Sandefjordmuseene og Posten, med fokus på hvalfangstperioden i Sandefjords historie. Motiver og bakside endrer seg hvert år. Dette er en stor inntektskilde for klubben.

Kontakten for dette er Odd Galteland, tlf. 33 46 51 43.2011

Landstasjoner,- Hvalkokerier,- og Hvalbåter

2010

New Fortuna Bay 1909-1920 (Ocean Harbour)

2009

Landstasjoner,- Hvalkokerier,- og Hvalbåter