Klubbstyret

Det nye styret for året 2018-2019

Formann:

Nestformann:

Kasserer:

Sekretær:

Bytteleder:

Styremedlem:

Varamedlem:

Ole-Fredrik Olsen

Sven Vidar Nilsen

Rolf Vindal

Stein Olav Klinestad

Øyvind Bøhn

Kjell Karlsen

Svein Hansen