Møteliste

Sandefjord Filatelistklubb Møtested:

Ranviksenteret, Ranvikskogen 3, 3212 Sandefjord

Møtelokalet åpner kl. 18.00 og møtet begynner kl. 19.00

Formann er: Ole-Fredrik Olsen
Telefon: 95040602
e-post: indianaolsen@hotmail.com

Kasserer er: Rolf Vindal
Telefon: 33461383

MØTER HØSTEN 2023

21 August Byttemøte med kveldsauksjon
04 September Byttemøte med kveldsauksjon
18 September Byttemøte med kveldsauksjon
02 Oktober Byttemøte med kveldsauksjon
16 Oktober Byttemøte med kveldsauksjon
30 Oktober Byttemøte med kveldsauksjon
13 November Byttemøte med kveldsauksjon
27 November Byttemøte med kveldsauksjon
11 Desember Julemiddag på Hotel Atlantic

MØTER VÅREN 2024

08 Januar Byttemøte med kveldsauksjon
22 Januar Byttemøte med kveldsauksjon
05 Februar Byttemøte med kveldsauksjon
19 Februar Årsmøte
04 Mars Byttemøte med kveldsauksjon
18 Mars Byttemøte med kveldsauksjon
08 April Byttemøte med kveldsauksjon
22 April Byttemøte med kveldsauksjon
06 Mai Sommeravslutning

Foredrag og kåserier vil bli annonsert.

Vi ønsker alle frimerke interesserte hjertelig velkommen.