Møteliste

Sandefjord Filatelistklubb

Møtested: Ranviksenteret,Ranvikskogen 3,3212 Sandefjord.

Møtelokalet åpner kl.18.00 og møtet begynner kl.19.00

Formann er; Ole-Fredrik Olsen, telefon 95040602, e-post; indianaolsen@hotmail.com

Kasserer er; Rolf Vindal, 33461383.

 

MØTER HØSTEN 2017

21. August             Byttemøte m/kveldsauksjon

04. September      Byttemøte m/kveldsauksjon

18. September      Byttemøte m/kveldsauksjon

02. Oktober           Byttemøte m/kveldsauksjon

16. Oktober           Byttemøte m/kveldsauksjon

30. Oktober           Høstauksjon

13. November       Byttemøte m/kveldsauksjon

27. November       Byttemøte m/kveldsauksjon

11. Desember       Julemøte Hotell Atlantic

MØTER VÅREN 2018

08. Januar             Byttemøte m/kveldsauksjon

22. Januar             Byttemøte m/kveldsauksjon

08. Februar           Byttemøte m/kveldsauksjon

19. Februar           Byttemøte m/kveldsauksjon

05. Mars               Byttemøte m/kveldsauksjon

19. Mars               Vårauksjon

16. April                Byttemøte m/kveldsauksjon

30. April                Byttemøte m/kveldsauksjon

14. Mai                 Våravslutning

 

 

Program på møtene vil bli annonsert, både på vår hjemmeside og i lokalavisa(Sandefjords Blad).

Vi ønsker alle frimerke interesserte hjertelig velkommen.