Møteliste

Sandefjord Filatelistklubb Møtested:

Ranviksenteret, Ranvikskogen 3, 3212 Sandefjord

Møtelokalet åpner kl. 18.00 og møtet begynner kl. 19.00

Formann er: Ole-Fredrik Olsen
Telefon: 95040602
e-post: indianaolsen@hotmail.com

Kasserer er: Rolf Vindal
Telefon: 33461383

MØTER HØSTEN 2019

19 August

02 September

16 September

30 September

14 Oktober

28 Oktober

11 November

25 November

09 Desember 

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Jubileumsmøte/klubbens medlemmer

Byttemøte med kveldsauksjon

Jubileumsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Juleavslutning på Hotel Atlantic

MØTER VÅREN 2020

06 Januar

20 Januar

03 Februar   

17 Februar  

02 Mars 

16 Mars 

30 Mars

27 April  

11 Mai 

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Årsmøte

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsaukson

Byttemøte med kveldsauksjon

Byttemøte med kveldsauksjon

Sommeravsluttning

Foredrag og kåserier vil bli annonsert.

Vi ønsker alle frimerke interesserte hjertelig velkommen.