Møteliste

Sandefjord Filatelistklubb Møtested:

Ranviksenteret, Ranvikskogen 3, 3212 Sandefjord

Møtelokalet åpner kl. 18.00 og møtet begynner kl. 19.00

Formann er: Ole-Fredrik Olsen
Telefon: 95040602
e-post: indianaolsen@hotmail.com

Kasserer er: Rolf Vindal
Telefon: 33461383

MØTER HØSTEN 2021

23 August Byttemøte med kveldsauksjon
06 September Byttemøte med kveldsauksjon
16 September Byttemøte med kveldsauksjon
20 September Byttemøte med kveldsauksjon
04 Oktober Byttemøte med kveldsauksjon
18 Oktober Byttemøte med kveldsauksjon
01 November Byttemøte med kveldsauksjon
15 November Byttemøte med kveldsauksjon
06 Desember Juleavslutning på Hotel Atlantic

MØTER VÅREN 2022

10 Januar Byttemøte med kveldsauksjon
24 Januar Byttemøte med kveldsauksjon
07 Februar Byttemøte med kveldsauksjon
21 Februar Årsmøte
07 Mars Byttemøte med kveldsauksjon
21 Mars Byttemøte med kveldsauksjon
04 April Byttemøte med kveldsauksjon
25 April Byttemøte med kveldsauksjon
09 Mai Sommeravsluttning

Foredrag og kåserier vil bli annonsert.

Vi ønsker alle frimerke interesserte hjertelig velkommen.